Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

V klubu

V klubech se látky jako MDMA (extáze) nebo poppers užívaly dlouho před rozšířením chemsex party.

Před návštěvou klubu si dejte pozor na alkohol – může to být nebezpečné ve spojení s drogami, které budete později užívat (alkohol s GHB/GBL může způsobit kóma nebo úmrtí, každopádně riskujete, že se definitivně zkazí večer). O první pomocí s G se dočtete zde.

Pokud máte s sebou drogy pro partnera a přátele, můžete být obvinění z dealerství (šíření toxikomanie).

Starejte se o přátele, mějte přehled o tom, co užívají, abyste mohli případně informovat zdravotníky.

Kdyby někdo začal panikařit, vezměte ho na klidné místo a ujistěte ho, že jde o efekt drog a že to brzy pomine.

Dávkování GHB/GBL v klubu je obtížné – jednak snadno ztratíte přehled o čase, jednak v klubu není moc klidných míst s dobrým osvětlením, aby bylo možné správně odměřit dávku. Proto je lepší odměřit a namíchat si dávku předem (s pomocí injekční stříkačky). O dávkování G se dočtete zde.

Je důležité zůstat hydratovaný (nápoji bez alkoholu), zejména když je horko nebo když hodně tančíte. Příliš mnoho tekutin také může způsobit potíže (hyponatremie).

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz