Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Mefedron

Mefedron (mňau-mňau, meph, m-cat, hnojivo, koupelová sůl)

Mefedron ke stimulační látka, chemicky podobná amfetaminům, patří mezi syntetické kathinony.

Vypadá jako bílý, krémový nebo žlutý prášek, často také krystalky, které se mají před užíváním rozmělnit.

Mefedron se šňupe, polyká zabalený v papíře (tzv. bomby), rozpouští se a užívá se injekčně, je možná i rektální aplikace, většinou v klistyru.

Účinek při orální užití trvá 4-6 hodin, při šňupání nebo kouření kolem 1 hodiny.

Je to nová droga, takže dlouhodobá rizika nejsou zmapována.

Co chceme zažít na mefedronu

První hodinu po aplikaci euforii, bdělost, sebedůvěru, vzrušení, povídavost. Někteří lidé ten stav popisují jako kombinaci kokainu a extáze (MDMA).

Co na mefedronu nechceme zažít (ale je pravděpodobné, že to zažijeme)

Nežádoucí účinky jsou podobné jako u amfetaminů (skřípání zuby, úzkost, paranoia, krátkodobé výpadky paměti, změny tělesné teploty). Patří tam také velmi nepříjemný dojezd (únava, deprese, neschopnost koncentrace na několik dní). Platí, že čím více mefedronu a čím delší jízda, tím horší dojezd.

Časté jsou vředy a jiná zranění v ústech - mefedron způsobuje intenzivní zatínání čelistí, můžete se kousnout do úst nebo do jazyka a nevšimnout si toho.

Účinek mefedronu vyprchává rychleji než účinek pervitinu, vyžaduje častější aplikaci, to podporuje rozvoj závislosti.

Při pravidelném užívání se objevují srdeční arytmie, skřípání zubů (ovlivňuje stav chrupu), problémy se spánkem, závratě, pokles nálad, paranoidní stavy.

Mefedron je relativně nová látka, víme o něm méně než o jiných látkách. Zřejmé je, že stimuluje srdce a zrychluje pulz. Některým lidem modrají prsty.

Rizika

Toxické efekty mefedronu jsou celkem podobné jako u pervitinu.

Není jasné, jak velká dávka může být toxická (velká variabilita).

Bledost, mravenčení, modřiny, začervenání rukou nebo nohou mohou být symptomem nebezpečné vazokonstrikce nebo autoimunitní reakce, která se projevuje vaskulitidou (zánět žil). Tyto příznaky je třeba brát velmi vážně.

Bezpečnější užívání

Neužívejte více než 0,5 gramu najednou. Budete pak mít tendenci si to zopakovat. Velkými dávkami zvyšujete celkové množství užitého mefedronu a tím pádem jeho nežádoucí účinky a rizika.

Hydratace je základ, protože mefedron způsobuje sucho v ústech a popraskané rty.

Snažte se vyhnout infarktu myokardu - například tak, že si uděláte pauzu, ať už od tance nebo od sexu, vychladnete a napijete se nealkoholického drinku.

Toxický koktejl

Za rizikovou se považuje kombinace s alkoholem, protože zvyšuje riziko potíží s dýcháním.

Mefedron se často užívá v kombinací s „G“ aby se kompenzovala ospalost, kterou „G“ vyvolává. To ale vede k užití většího množství obojího.

Vedlejším účinkem mefedronu jsou potíže s erekcí, takže se často kombinuje s Viagrou, to je dodatečná zátěž pro srdce.

Kombinace s jinými stimulačními látkami vede ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

Mefedron, zejména v kombinaci s jinými látkami, vyvolává nepředvídatelné reakce a prolamuje zábrany, takže je pravděpodobnější, že se dostanete do situací, na které budete mít nepříjemné vzpomínky (často jde o sexuální zážitky, zpětně vnímané jako nechtěné).

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz