Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Jedno po druhém

Míchání drog (užití další návykové látky v době, kdy jste pod vlivem jiné látky) může dramaticky zvýšit jejích účinky, nebo vyvolat úplně jiné nebo nepředvídatelné reakce.

Někdy mícháme různé substance bez rozmyslu, například vypijeme vodku s Red Bullem, během tance vdechneme poppers a za pár minut užijeme Viagru.

Dokonce když si myslíme, že užíváme jednu látku, často v ní bude mix různých substancí, zejména v různých prášcích nebo tabletách, prodávaných jako kokain nebo extáze.

Drogové „koktejly“

Více drog znamená vyšší stres pro tělo (srdce, mozek, játra) a právě takové „koktejly“ často způsobují předávkování až úmrtí.

Užití dvou látek s podobnými účinky může vyvolat velmi nebezpečnou reakci. Například kombinace dvou a více tlumivých látek (například G užitá s alkoholem nebo ketaminem) může vést k bezvědomí, dva stimulanty můžou citelně zatížit srdce a krevní oběh.

Ale tělo je ve stresu, i když si dáte látky s opačným účinkem: jedna látka říká tělu, aby zrychlilo, druhá aby zpomalilo.

Drogy můžeme zjednodušeně rozdělit na ty, které tlumí činnost centrální nervové soustavy (tzv. downers) a ty, které ji stimulují (tzv. uppers).

Tlumivé látky

Tlumivé látky (downers) zpomalují procesy v těle a způsobují, že se cítíte uvolněněji. Srdeční činnost a dech zpomalují, můžete se cítit ospale. Jde například o alkohol (nenechte se zmást tím, že vás zpočátku povzbudí), GHB/GBL, ketamin, benzodiazepiny (Neurol, Lexaurin, Xanax) a další léky na uklidnění a na spaní.

Užití více tlumivých látek může vést k život ohrožujícímu zpomalení důležitých tělesných funkcí (dýchání, srdeční činnost).

Zejména si dejte pozor na kombinaci alkoholu a „G“.

Nikdy nemíchejte alkohol s uklidňujícími léky nebo s léky na spaní.

Stimulační látky

Stimulační látky („uppers“) zrychlují procesy v těle, cítíte se bdělejší, srdce bije rychleji, krevní tlak stoupá, můžete se cítit nervózní, skřípat zuby. Jde například o pervitin, kokain, extázi (ta v tabletách nebo krystalech, ne G), mefedron, kofein, nikotin.

Čím více stimulačních látek užijete, tím větší je tlak na srdce a krevní oběh, to zvyšuje riziko infarktu a mozkové mrtvice.

V kombinaci s alkoholem stimulancia mohou způsobit zástavu srdce.

Nikdy nemíchejte pervitin, poppers a Viagru (kombinace jakýchkoliv dvou těchto látek je zdraví nebezpečná).

Drogy a léky na HIV

Drogy nebezpečně interagují s léky na HIV, pokud je užíváte, zkontrolujte, jak a s čím dalším interagují (například na https://www.hiv-druginteractions.org/checker nebo https://hivclinic.ca/drug-information/drug-interaction-tables/).

Nebezpečné interakce s drogami se mohou vyskytnout například u ritonaviru (Norvir) a cobicistatu (Tybost). Obě tyto látky zesilují efekt jiných léků, mohou také ovlivnit metabolizaci drog v játrech. Drogy tak zůstávají v těle déle nebo ve větší koncentraci, pak je větší šance, že se předávkujete. Drogy, u kterých nejvíce hrozí riziko interakcí s ritonavirem a cobicistatem: střední riziko u pervitinu, MDMA a mefedronu, vysoké riziko u ketaminu, Viagry a podobných látek, u benzodiazepinů (jako je Neurol, Lexaurin, Xanax a další). Ketamin se odbourává v játrech podobnou cestou jako ritonavir a cobicistat, kombinace může zvýšit množství ketaminu v těle. Ovlivnit úroveň ketaminu dokážou také další léky na HIV, jako efavirenz (Sustiva), etravirine (Intelence), neviripine (Viramune).

Některé léky na HIV mohou zvednout úroveň anabolik v krvi, společně výrazně zatěžují játra.

Viagra v kombinaci s léky na HIV může dosáhnout trojnásobku až čtyřnásobku očekávaných hodnot. Proto užívejte malé dávky léků na podporu erekce, jinak může dojít například k dlouhotrvající bolestivé erekci a trvalému poškození penisu.

Jiné léky na HIV mohou hladinu léků na podporu erekce snižovat. Poraďte se proto se svým lékařem.

Mluvili jsme o ritonaviru, ale všechny běžné inhibitory proteázy včetně Telziru, Atazanaviru, Indinaviru, Popinaviru, Nelfinaviru, Saquinqviru, Tipranabiru zvedají hladiny určitých látek v krvi.

Interakce s léky na hepatitidy najdete na https://www.hep-druginteractions.org/.

Podívejte se také na komplexní a informativní https://www.drugs.com/interaction/list/. Interakce v podobě tabulky najdete na https://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz