Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Pervitin není lék!

"Když vidím, že někdo ztrácí vědomí po G, rychle mu dám něco, co ho nakopne. To dá přece rozum - šel k zemi, takže potřebuje nakopnout."

Nedělejte to.Jedná se o rozšířený mýtus.

GHB a stimulanty nejsou antagonisty!

Tyto látky účinkují prostřednictvím zcela jiných mechanizmů. Komatózní stav při předávkování GHB není možné léčit stimulancii.

Představa o komatu jako o stavu podobném spánku je chybná. Ze spánku lidi probudíte, z komatu nikoliv. Základní životní funkce při spánku nejsou narušené, zatímco při komatu ano. G-nap není spánek, je to vždy porucha vědomí různého stupně.

Při předávkování G je zasaženo dýchání a klesá saturace tkání kyslíkem. Srdce, mozek a jiné důležité orgány nedostávají dost kyslíku. Okamžik, kdy ten člověk ztratí vědomí, často zmeškáme. Nějakou dobu poté, když si toho ostatní všimnou, hypoxie už může být výrazná.

Dávat kokain (nebo pervitin) člověku v tomto stavu nejspíš způsobí jen to, že jeho srdce, mozek a jiné orgány začnou spotřebovávat více kyslíku! Samotné zásobování kyslíkem se přitom nezlepší.

Aplikace stimulancií někomu, kdo už je předávkovaný a kdo už možná užil neznámé množství stimulancií není dobrý nápad NIKDY.

I když to někomu v minulosti fungovalo, nedělejte to.

Myslete i na to, že když aplikujete nelegální návykovou látku bezbrannému člověku v bezvědomí, pácháte trestný čin.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz