Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

GHB

GHB/GBL

Nebaví vás číst dlouhé texty? Podívejte se na video.

Jak to funguje

GBL (gamabutyrolacton) a GHB (gamahydroxybutyrát), známé také jako tekutá extáze (i když s MDMA nemá vůbec nic společného), Gina, G jsou tlumivě působící látky (tzv. downers), jejich sedativní a euforizující účinek se podobá účinku alkoholu. Ve vyšších dávkách působí jako anestetikum.

GHB vypadá jako bezbarvá tekutina jemně slané chuti, má specifickou chemickou vůni. Silnější GBL se v těle mění na GHB, proto účinky GBL jsou špatně předvídatelné (silnější než GHB).

Obě látky se vyskytují v různých koncentracích, odhadnout správné dávkování je velmi obtížné.

V 80. letech byla látka využívána kulturisty, protože má schopnost odbourávat tuky a podporovat nárůst svalové hmoty.

V medicíně se od GHB/GBL upustilo kvůli vedlejším účinkům a nevýraznému anestetickému efektu.

V současné době se GHB/GBL v zahraničí legálně používá jako průmyslové rozpouštědlo (v této podobě se také dostává do Česka).

GBL se v těle mění na GHB s tím, že se množství účinné látky zvýší 1,6x. To znamená, že pro dosažení stejného účinku potřebujeme 1,6x tolik GHB než GBL.

Kouzlení s dávkováním

„G“ má úzké terapeutické okno (rozdíl mezi účinnou a ohrožující dávkou), množství účinné látky v roztoku je velmi variabilní, proto je prakticky nemožné určit správnou dávku.

Mezi vydařeným večírkem a nocí na jednotce intenzivní péče může být úplně minimální rozdíl v dávce (menší než jeden mililitr).

Obvyklá dávka GHB je 0,5 až 1,5 mililitru. Účinek nastupuje během 20 minut, trvá asi jednu hodinu (ale i několik hodin).

Obecně 1 ml GHB a méně odpovídá mírné relaxaci, množství 1-2 ml odpovídá výrazné relaxaci (někdy s potížemi s mluvením a koordinací), dávka 2-4 ml odpovídá hluboké relaxaci, člověk většinou usne na několik hodin, i když někteří pociťují euforii a dezinhibovanost, při dávce nad 4 ml člověk většinou usne až na 4 hodiny a většinou je obtížné ho probudit.

Předávkování většinou nastupuje náhle, bez varovných signálů. Zatímco u alkoholu dokážeme trochu předpovědět svou reakci (víme například, že po dvou pivech pravděpodobně nebudeme muset akutně opustit večírek, zvracet ani jinak trpět), u „G“ je odpověď organizmu nelineární a v podstatě nepředvídatelná.

To znamená, že po první dávce nemusíte cítit nic, po druhé můžete jít k zemi.

Důležité je dodržovat rozestupy mezi dávkami (alespoň dvě hodiny). Typickou chybou je vzít si další dávku, protože ta první (ještě) neúčinkuje.

Je třeba myslet na to, že GHB/GBL tlumí činnost centrální nervové soustavy, proto kombinace s jinými tlumivými látkami, například s alkoholem, ketaminem, benzodiazepiny, ale i antihistaminiky (léky na alergii) může být velmi nebezpečná.

Také v kombinaci s léky na HIV je GHB/GBL účinnější.

Co chceme zažít s G

GHB/GBL se hodně užívá při sexu, protože podporuje vzrušení (může oddalovat orgazmus), často v kombinaci s pervitinem (případně mefedronem a jinými syntetickými katinony).

Po užití člověk cítí, že je zklidněný, jeho tělo je uvolněné, ale zároveň je vzrušený, veselý, uvolní se zábrany, prohlubuje se vnímání (hudby, tance, ale i doteků).

Co nechceme zažít s G

Zvracení, zmatenost, ospalost, neschopnost srozumitelného vyjadřování, závratě.

Často dochází k výpadkům paměti (uživatel si nepamatuje, co se s ním dělo během intoxikace).

Ve větších dávkách reverzibilní koma.

Co rizkujeme s G

Předávkování

Předávkování GHB/GBL jsou běžná, pravidelní uživatelé je zažívají opakovaně. Předávkovat se „G“ je možné velmi snadno například užitím další dávky příliš brzy po předchozí dávce (do dvou hodin), kombinací „G“ a alkoholu, nepřesně odměřenou dávkou (jedná se o velmi účinnou látku, která by se měla odměřovat injekční stříkačkou, nikdy ne odhadem), užitím silnější látky než obvykle (na tekutině se nedá nijak poznat koncentrace účinné látky v ní).

Předávkovaný potřebuje pomoc.

Zdraví

GHB/GBL by neměli užívat lidé, kteří mají potíže s krevním tlakem (ať už nízký nebo vysoký), epilepsii, potíže se srdcem nebo s dýcháním. Při předávkování nastává tzv. „G-nap“, není to ale spánek, ale různě hluboké bezvědomí, které se může prohlubovat ke komatu a skončit úmrtím. Zdá se, že uživatelé, kteří mají zkušenost s předávkováním „G“, mají horší dlouhodobou paměť (při stejné úrovni dosaženého vzdělání) ve srovnání s uživateli, kteří nemají zkušenost s předávkováním (Raposo e al., 2018). Autoři upozorňují na to, že stavy bezvědomí až komatu při předávkování bývají hluboké a na rozdíl od celkové anestezie člověk při tom nemá k dispozici kyslíkovou masku, pravděpodobně pak dochází k hypoxii mozku.

Dalším rizikem vedle předávkování „G“ je nechtěný sex až znásilnění. Zmatenost, malátnost, neschopnost verbalizovat vedou k tomu, že uživatel není schopen poskytnout souhlas ani nesouhlas se sexem. Uživatelé předávkovaní „G“ se často stanou součástí cizích a nechtěných sexuálních scénářů.

Mnoha uživatelům se stalo, že byli znásilnění, zatímco byli v bezvědomí po předávkování „G“.

Na „G“ se rozvíjí psychická a při pravidelném užívání i fyzická závislost. Odvykací příznaky mohou být nebezpečné a vyžadují lékařský dohled. Nedoporučuje se užívat „G“ déle než dva po sobě jdoucí dny.

Bezpečnější užívání G

GHB/GBL je nebezpečná látka. Důležité je snažit se o správné dávkování, hlídat nejenom sebe, ale i ostatní.

Přesně měřit dávku, na začátku vždy je lepší méně než více. Dávku je lepší odměřovat menší injekční stříkačkou (při objemu stříkačky jeden mililitr je těžší udělat chybu než při objemu 10 mililitrů, tím spíše, že „G“ rozpouští značky na stříkačce).

Rozostřený zrak, nedostatečné osvětlení, intoxikace zvyšují pravděpodobnost chyby, proto lze požádat přátelé, aby pomohli hlídat odměřování dávky.

Lidem s predispozicí k záchvatům nebo epilepsii se užívání GHB/GBL nedoporučuje (tato látka může způsobovat křeče).

Před další aplikací je důležité počkat 2-3 hodiny, i kdybychom už necítili efekt předchozí dávky.

Sex na GHB

"G" je známá jako látka, která podporuje vzrušení.

Desinhibice zvyšuje rpavděpodobnost nechráněného sexu.

GHB může zvýšit taktilní senzitivitu, zintenzivnit a prodloužit orgazmus. Dosáhnout orgazmu ale může být obtížnější.

Uvolňuje svaly, proto anální sex s "G" bývá snazší.

Pod vlivem "G" člověk často ztrácí kontrolu nad svým tělem, riziko nechtěného sexu.

Toxický koktejl

„G“ se nemá míchat s alkoholem, protože to zvyšuje riziko předávkování. Totéž platí pro jiné tlumivé látky včetně legálních (benzodiazepiny).

Vím co piju

Nepijte ze sklenice, která už někde stojí, pití si vždy namíchejte sami. Není dobrý nápad přidávat někomu „G“ do pití tajně – může tak dojít k předávkování, pokud ten člověk si dá další „G“ záměrně nebo nějakou už v sobě má.

Vyspím se

G-nap“ je pravděpodobnější v situaci spánkové deprivace, proto je zdravé nejen prodloužit intervaly mezi užitím „G“, ale i dopřát si spánek v průběhu několikadenní jízdy.

Praktické

Vyplácí se nastavit si na telefonu časovač, který upozorní, kdy je bezpečné dát si další dávku.

Jednoduché, účinné a praxí ověřené je vytvořit a dát na viditelné místo tabulku, kde se zaznamená, kdo, kdy a jakou dávku užil.

Uchovejte čistou „G“ je v nádobě, u které není pravděpodobné, že se z ní někdo omylem napije (když se někdo náhodně napije čisté „G“, aniž by věděl, co pije, předávkuje se).

Užití neředěné „G“ může způsobit poškození úst, zubů, hrtanu a žaludku.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz