Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Psychóza

Souběžně s tím, jak chemsex v gay komunitě začíná být stále běžnější, častěji slýcháme příběhy o „chemsexové psychóze“. Mohli jsme to vidět u jiných lidí nebo jsme to zažili sami. Je to něco děsivého, nepochopitelného, nezvladatelného…. Musíme o tom mluvit, abychom to lépe pochopili, demystifikovali a mohli jeden druhému pomoci, když se to stane. Vytvořil jsem tento dokument, protože jsem to sám zažil, a vím, jak moc je to děsivé a zároveň naprosto běžné. Děkuji všem přátelům a kolegům, se kterými jsem text konzultoval a kteří mi pomohli lépe porozumět věci.


Převzato z https://www.davidstuart.org/Chemsex%20Psychosis-1.pdf

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz