Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Alkohol

Alkohol

Jak funguje

Alkohol patří mezi tlumivé látky, ale v malém množství stimuluje.

Co od alkoholu chceme

Alkohol je užíván kvůli stavu (odpovídá lehké podnapilosti), kdy intoxikovaný je excitovaný, hovorný, stoupá mu sebedůvěra (sám sobě připadá duchaplný, starosti „blednou“) a díky uvolnění vnitřního napětí snadněji překonává společenské zábrany (snadněji se seznámí).

Sex a alkohol

Pokud jde o sexuální chování, alkohol rozpouští zábrany, uživatel se může cítit sebejistě, sexuálně asertivně, mít chuť na experimenty. Alkohol má špatný vliv na erekci a schopnost ejakulace.

V podnapilém stavu lidé více riskují, to zvyšuje riziko nákazy HIV, HCV a jinými infekčními onemocněními.

Čemu bychom se rádi vyhnuli (ale asi se to nepovede)

Už v malém množství jsou patrné účinky alkoholu na soustředění, rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Typický je alkoholový zápach z úst a zarudnutí v obličeji.

Při středně těžké podnapilosti může dojít k projevům agresivity, typická je ataxie (nesouměrnost pohybů a jejich špatná koordinace), vrávorání a pády.

Při těžké podnapilosti je řeč setřelá, dysartrická, intoxikovaný jedinec se v tomto stavu nezřídka pomočí a pokálí. Na tento stav už bývá amnézie. Při zvracení vzniká nebezpečí vdechnutí zvratků.

Při dlouhodobém užívání se setkáváme s přetrvávající vztahovačností, poruchami paměti, intenzivními úzkostmi a depresí.

Kocovina

Slovo „kocovina“ označuje vedlejší účinky konzumace alkoholu, které se projevují bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolností a celkovým oslabením organismu. Alkoholová kocovina je způsobena především dehydratací organismu, která se projeví až po odeznění tlumivých účinků alkoholu.

Jedinou skutečně spolehlivou metodou, jak tomuto stavu předcházet, je omezit množství užívaného alkoholu.

Co riskujeme

S dlouhodobým užíváním alkoholu souvisí více než 200 onemocnění, je riziko onemocnění jater, rakovina hrtanu, úst, jater, demence, poškození mozku.

Na alkoholu se může rozvinout psychická a fyzická závislost, delirium tremens je nejtěžší odvykací stav po alkoholu, který může člověka ohrožovat na životě.

Alkohol může zesílit, prodloužit nebo naopak oslabit účinky mnoha léků.

Velmi nebezpečné může být i malé množství alkoholu v kombinaci s dalšími tlumivými látkami (GHB/GBL, ketamin).

Smrtelné případy předávkování „G“ často zahrnují alkohol.

Alkohol zhoršuje imunitu, proto v případě HIV pozitivity bude těžší zvládat záněty, je možné, že uživatel také zažije více vedlejších efektů léků na HIV.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz