Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Poppers

Poppers

Poppers (amylnitrity) většinou vidíme v lahvičkách (dříve v kapslích) s těkavým bezbarvým nebo žlutým roztokem. Název „poppers“ odkazuje k lupnutí při otevření (rozlomení) kapsle.

Složení poppers se průběžně mění s tím, jak se jednotlivé látky, které obsahují, dostávají na seznam zakázaných látek. Poppers se vdechují z lahvičky nebo z oblečení, smočeného v poppers.

Při pravidelném užívání poppers přestávají účinkovat, po několika dnech abstinence se senzitivita vůči poppers vrací.

Co chceme zažít s poppers

Poppers se většinou užívá kvůli euforii, zesílení sexuální touhy, uvolnění hladkého svalstva bohatého na krev (konečník, vagína), to usnadňuje anální sex.

Poppers se hojně užívají na tanečních party, pro zesílené vnímání hudby a světel.

Co s poppers nechceme zažít

Velmi běžným nežádoucím účinkem jsou bolesti hlavy, ale i malátnost, mdloby, nevolnost až zvracení.

Poppers rozšiřují cévy v konečníku a zvyšuje tak riziko krvácení při sexu.

Poppers sice zvyšují chuť na sex, ale nemají dobrý vliv na erekci.

Co s poppers nechceme zažít

Zvracení, omdlení, narušení zrakového vnímání, paranoia, nepříjemné halucinace.

Prudké snížení krevního tlaku a zvýšení tepové frekvence po užití poppers přináší vážná rizika pro zdraví.

Poppers mohou oslabit imunitu, uživatel tak je zranitelnější vůči infekcím.

Při spolknutí poppers hrozí kromě popálení zažívacího traktu také zástava srdce kvůli odkysličení krve.

Na poppers se rychle rozvíjí tolerance.

Bezpečnější užívání

Přesné dávkování je nemožné, proto je nejlepší nevdechovat dlouho (neprotahovat sekundy) a dělat pauzy po dvou vdechnutích.

Při problémech s krevním tlakem, glaukomu, nebo jakýchkoliv kardiovaskulárních problémech užití poppers není dobrý nápad.

Je fajn, když první užití proběhne v prostředí, kde se cítíte bezpečně.

Zavřete nádobu s poppers po každém užití, při rozlití může popálit kůži.

Nepoužívejte žádné vybavení na inhalaci, zvyšuje to pravděpodobnost udušení.

Poppers je hořlavá látka, neměla by být v blízkosti plamenů a horkých předmětů.

Toxický koktejl

Poppers by se neměly kombinovat s Viagrou, protože obě látky snižují krevní tlak. Je tam pak riziko tachykardie, bolesti hlavy, závrati, nebo vážné hypotenze. Když užijeme léky s delším účinkem (Cialis ebo jiný lék s tadalafilem), vedlejší účinky budou intenzivnější.

Léky na HIV zvyšují účinky léků na podporu erekce a tím ještě zvyšují rizika kombinace těchto látek, proto při užívání léků na HIV (zejména pokud jde o inhibitory proteázy) opravdu nelze míchat poppers a Viagru.

Kombinace se stimulancii (MDMA, pervitin, kokain) zatěžuje kardiovaskulární systém, tím více, čím častěji a čím větší dávky užíváme.

Kombinace s tlumivými látkami jako je alkohol, GHB/GBL, ketamin, dochází k nepředvídatelnému posílení tlumivého efektu. Dochází tak ke snížení krevního tlaku, mdlobám, někdy až ke komatu.

V kombinaci s psychedeliky poppers můžou vést k dezorientaci nebo zmatenosti.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz