Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Aplikace 'G'

Redukce rizik s G

GBL/GHB je nebezpečná droga, i minimální změny v dávkování můžou skončit špatně. Ale existují cesty, jak udělat užívání G bezpečnější pro vás a vaše přátele.

Nikdy nemíchejte G a alkohol. Může to dramaticky zvýšit účinek drog a vést k mnohem většímu riziku předávkování. Pokud jste už pili alkohol během večera, počkejte alespoň několik hodin, pijte vodu – před užitím G je důležité vystřízlivět.

Možná zjistíte, že čím déle jste vzhůru, tím větší je šance, že „odpadnete“, když užijete „G“.

Možná se budete chtít podívat na video Davida Stuarta.

Dávkování

Dávkování je zásadní, „trochu víc“ může způsobit bezvědomí. Běžná dávka GBL je 0,5-1 ml, někteří muži si vyvinuli toleranci a mohou užívat i 1,5 nebo 2 ml. Vždy je lepší dát si trochu méně G než více, ale v podstatě jakákoliv dávka může způsobit vážné potíže. Každý reaguje jinak, není neobvyklé, že při prvním užití je člověku špatně.

Dávkování G je nejjednodušší pomocí injekční stříkačky, kterou snadno seženete v lékárně, v káčku nebo online.

Nejlepší je malá stříkačka s objemem 1 ml, s tou se vyvarujete chyby v dávkování lépe než s větší stříkačkou. G rozpustí inkoustové značky na stříkačce, pak je těžké měřit přesně (i proto je malá stříkačka mnohem lepší). Ještě předtím, než vám značky zmizí, můžete je přelepit průhlednou páskou, nebo mít po ruce dostatek náhradních stříkaček.

Vždy měřte a kontrolujte dávku sami a požádejte také kamarády, aby proces kontrolovali s vámi – rušné prostředí, zamlžený zrak, špatné osvětlení nebo i jen intoxikace usnadní chybu.

G a timing

Vždy počkejte alespoň dvě hodiny před další dávkou, nikdy si nedávejte další dávku méně než za hodinu po předchozí dávce.

Nastavte si timer na telefonu nebo hodinkách pokaždé, když si dáte. Můžete pověsit na lednici tabulku se jmény lidí, časy a dávkami, tak budete mít přehled o svém užívání a o užívání vašich přátel.

Pokud si nejste jistí nebo někdo jiný má jiný názor na timing, raději počkejte.

Ředění

Ředění je důležité – užití „čisté“ G může poškodit ústa, hrtan a žaludek. Zamíchejte G do koly nebo do džusu a zapijte další tekutinou. Nikdy nepijte ze sklenice, kterou vidíte někde stát, protože může obsahovat nebezpečné množství G. Vždy vyprázdněte sklenici a namíchejte si čerstvé pití sami.

Skladování G

Jedno z největších nebezpečí s G je, že se někdo napije čisté G aniž by věděl, co vlastně pije. Taková dávka může být fatální. Proto skladujte G v nádobě, ze které se nedá jen tak napít (například v hnědé lahvičce s pipetou). Vždy se snažte dát G někam mimo dosah, aby si ji lidé nespletli se sklenicí vody.

Závislost

když užíváte G pravidelně po delší dobu, může se u vás rozvinout fyzická závislost. G patří mezi látky, u kterých je odvykací stav životu nebezpečný.

Pokud užíváte G pět a více dní po sobě, nepřestávejte najednou! Napište nám, stavte se v káčku, poraďte se s lékařem, kterému důvěřujete, ale nevysazujte G náhle.

Předávkování G

Když si někdo vezme moc G a předávkuje se, může upadnout do hlubokého spánku („going under“), začne být velmi zmatený nebo má křeče (G-ing out). Někdy ho není možné probudit ze spánku, tento komatózní stav většinou trvá jednu až dvě hodiny (rámcově dokud nepomine účinek G).

Když vidíte někoho, kdo se takto složil, nenechávejte ho bez dozoru, ujistěte se, že dýchá, pokračujte v kontrole dýchání dokud se neprobere, dejte ho do zotavovací polohy na boku (podrobný popis v oddíle o první pomoci).

Pokud je v bezvědomí a nereaguje, volejte 155.

Když někdo omylem užije hodně G, například když se napije z neoznačené nádoby, nebo vypije nejdřív hodně alkoholu a pak si dá velkou dávku G a ztratí vědomí, volejte 155. Je pravděpodobné, že dýchání a srdeční činnost se zpomalí na nebezpečnou úroveň.

Varovné příznaky: křeče, zpomalené dýchání a tep, zvracení, intenzivní pocení, bledá kůže. Když si všimnete alespoň jednoho z těchto příznaků, volejte 155.

Někdy se vyskytnou jemnější náznaky, které nám napoví, že dotyčný brzy „půjde k zemi“, například když se chová lehce zmateně, lapá po dechu, těžce oddechuje, podivně se pohybuje, má potíže udržet oči otevřené.

Stimulancia při předávkování G

Při předávkování G často někoho napadne dát dotyčnému pervitin, mefedron nebo jinou stimulační látku. Zní to logicky – když je někdo moc utlumený, pojďme mu dodat něco, co ho probere. Není to dobrý nápad, i když to někdy někomu fungovalo.

GHB a stimulanty nejsou antagonisty! Tyto látky účinkují prostřednictvím zcela jiných mechanizmů.

Komatózní stav při předávkování GHB není možné léčit stimulancii. Představa o komatu jako o stavu podobném spánku je chybná. Ze spánku lidi probudíte, z komatu nikoliv, také základní životní funkce při spánku nejsou narušené, při komatu ano.

Při předávkování G je zasaženo dýchání a klesá saturace tkání kyslíkem. Srdce, mozek a jiné důležité orgány nedostávají dost kyslíku. Okamžik, kdy ten člověk ztratí vědomí, často zmeškáme. Nějakou dobu poté, když si toho ostatní všimnou, hypoxie už může být výrazná. Dávat kokain někomu v tomto stavu nejspíš způsobí jen to, že jeho srdce, mozek a jiné orgány začnou spotřebovávat více kyslíku, přitom že zásobování kyslíkem se nezlepší.

Aplikace stimulancií někomu, kdo už je předávkovaný a kdo už možná užil neznámé množství stimulancií není dobrý nápad NIKDY.

Kromě toho, když aplikujete nelegální návykovou látku bezbrannému člověku v bezvědomí, pácháte trestný čin.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz