Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Ketamin

Ketamin („K“, vitamín K, techno smack, Calvin Klein nebo CK1, pro směs s kokainem) je disociativní anestetikum, někdy se mu říká „koňské uspavadlo“.

Vyskytuje se v podobě prášku nebo tekutiny.

Ketamin se může šňupat (sniff) nebo přidávat do pití, kouřit v jointu jako součást směsi marihuany a tabáku (jeho chuť je velmi nepříjemná a může poškodit plíce), dá se aplikovat i injekčně do svalu.

Účinek ketaminu trvá až 90 minut při šňupání a asi tři hodiny při injekční nebo ústní aplikaci.

Co chceme zažít s ketaminem

Ketamin v nízkých dávkách může působit anesteticky, navodit pocit odpojení od těla, zasněný, plovoucí stav, ale i velmi nepříjemné halucinace.

Ketamin může podpořit pocit vzrušení, ale ztížit erekci a ejakulaci.

Může oslabit zábrany, takže nechráněný sex je pravděpodobnější.

Ketamin se užívá při fistingu, aby se uvolnilo svalstvo kolem análního otvoru.

Co s ketaminem možná také zažijeme

Zmatenost, zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků v případě bezvědomí), pocit dezorientace a odtržení od reality, rozmazané vidění, setřelá řeč, mělký dech, problémy s močovými cestami (někteří uživatelé jsou trvale inkontinentní), často probuzení se zraněními (je snadné si během intoxikace způsobit zranění a nevšimnout si toho, protože necítíte bolest).

Sex bývá drsnější, protože uživatel je mnohem méně citlivý na bolest, to pak způsobí poškození rekta a krvácení (větší riziko HIV, HCV a jiných infekcí).

Rizika

K-hole je nepříjemně prožívaný stav odpojení mysli od těla, který trvá asi 90 minut. Někdy při tom uživatel cítí, že se nemůže hýbat ani mluvit, má potíže s dýcháním a polykáním. Ketamin nesnižuje tonus hrtanu, proto nehrozí zapadnutí jazyka, ale ve vzácných případech může dojít ke křeči hlasivek, kdy uživatel nemůže dýchat a potřebuje umělé dýchání nebo dýchací přístroj.

Někteří lidé si rozvinuli závislost na ketaminu (někdy se ketaminu přezdívá „heroin mezi halucinogeny“ kvůli riziku závislosti).

Při pravidelném užívání se vyskytuje úzkost, deprese, mezery v paměti, myšlenky na sebevraždu, problémy s močovým měchýřem, poškození ledvin a jater, uživatel se často setkává s bolestmi břicha a krví v moči.

Ketamin způsobuje časté záněty a zjizvení močového měchýře, močový měchýř neudrží větší množství moči a uživatel musí chodit častěji na toaletu. Potíže se zmírní po nějaké době abstinence od ketaminu, ale někdy je nutný chirurgický zákrok, v některých případech dokonce odstranění močového měchýře.

Nemůže se míchat s „G“ nebo alkoholem (všechny tyto látky jsou tlumivé, při kombinaci snadněji dojde k předávkování). Některé léky na HIV mohou podpořit účinky ketaminu, MDMA v kombinaci s ketaminem může vést k nebezpečnému zvýšení krevního tlaku, kombinace cigaret a ketaminu je nebezpečná tím, že při neschopnosti se pohybovat pod vlivem ketaminu je riziko požáru nebo popálenin.


Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz