Vstupujete na stránky, jejichž obsah je určen uživatelům návykových látek a odborníkům.

Našim cílem je poskytovat informace o harm reduction specifické pro prostředí chemsexu.

Vstupem na stránky prohlašujete, že Vám je více než 18 let.

Konopné látky

Konopné látky

Mezi konopné drogy patří marihuana (samičí květenství konopné rostliny, slangově tráva, gandža, hulení, skank, zelí, mařka) a silnější hašiš (produkt z pryskyřice, kterou je květenství pokryto, slangově šit, plastik, haš).

Účinnou látkou konopných drog je THC (∆-9-tetrahydrocannabinol).

Množství THC v rostlině se liší podle odrůdy a způsobu pěstování. Současný trend ve šlechtění odrůd směřuje k co nejvyššímu obsahu THC,na úkor jiných látek, jako CBD nebo CGB, které jsou zodpovědné za většinu pozitivních účinků, připisovaných konopí v medicíně. THC samo o sobě (bez CBD a jiných látek) moc léčivých efektů nemá, naopak, zvyšuje riziko psychóz nebo paranoidních stavů.

Vzhled

Marihuana

Květenství a horní lístky z konopí, většinou jsou to menší kousky, které drží pohromadě a jemně lepí k sobě. Barva od různých odstínů zelené až k fialové. Vydává charakteristickou intenzivní vůni.

Hašiš

Koncentrovaná pryskyřice, prodává se nejčastěji v podobě lisovaných placiček a kostek hnědé barvy nebo plastické černé hmoty.

Hašišový olej

Lepkavý až tuhý olej jantarové až tmavě hnědé barvy.

Způsob užívání

Kouření, vaporizace, ústně v potravinách a nápojích.

Dávkování

Přesné dávkování je komplikované, protože obsah THC v produktu se může dramaticky lišit.

Jeden gram marihuany vystačí na 4-5 jointů.

Set a setting

Může se stát, že na konopí budete úzkostný nebo paranoidní. Neužívejte konopné drogy, když se necítíte dobře, ani když jste mezi lidmi, se kterými vám není příjemně.

Set (jak vám je, co očekáváte) a setting (kde a s kým jste – příjemná party, klid doma) do značné míry určují, co zažijete s konopnými produkty.

Co s konopím chceme zažít

Pocit euforie, povznesená, bezstarostná nálada, bujaré veselí se záchvaty smíchu, lenivý útlum s hloubavou náladou, chuť k jídlu (hlavně sladké), úleva od bolesti.

Další skupina vyhledávaných účinků souvisí se stavy rozšířeného vědomí, pocitem zostřeného vnímání, změnami orientace v prostoru, subjektivním dojmem změny toku času, narušení kontaktu s realitou, pocity deformace prostoru.

Možná si budete chtít dát jointa po chemsex akci, protože vás uvolní a snadněji usnete. Ráno ale většina lidí se cítí méně odpočatá. Pokud hledáte způsob, jak usnout po akci, podívejte se na text zde.

Co s konopím nechceme zažít (ale většinou zažijeme)

Pocit těžkých rukou a nohou, zmatenost a nevolnost (zejména v kombinaci s alkoholem), únava, ospalost, zpomalenost, kašel, astmatické záchvaty, sucho v ústech, pocit hladu, chladu, bušení srdce, palpitace, snížení krevního tlaku (patrné zejména když se rychle postavíme), bolest hlavy, úzkostné nebo paranoidní myšlenky, narušené vnímání času, překrvení spojivek (zarudlé oči).

Velmi časté jsou potíže s krátkodobou pamětí (člověk si nepamatuje, co se právě stálo, ztratí nit uprostřed rozhovoru), s koncentrací pozornosti a logickým myšlením. Vštípit si nové poznatky je velmi obtížné, zpomalují se reakce.

Konopí zpomaluje reakce, zhoršuje koordinaci a soustředění, to všechno se projeví při řízení auta nebo kola (nejhorší to je asi během 4 hodin od užití, pokud kouříte marihuanu).

Co s konopím riskujeme

Bezprostřední rizika

Krátkodobě po užití se může stát, že budete mít závrať, omdlíte, pocítíte akutní dušnost nebo příznaky psychózy.

Děsivé zkušenosti v podobě panických stavů, úzkostí, halucinací, dezorientace, zvracení riskujete, když si dáte velkou dávku, nejste v dobré náladě před užitím (set), užijete ústně, nebo když prostě nemáte zkušenosti s konopnými látkami, nevíte, co čekat, a účinky vyvolají vystupňovanou úzkost.

THC neovlivňuje mozková centra, která řídí činnost srdce nebo dýchání, proto je prakticky nemožné zemřít na předávkování.

Dlouhodobá rizika

Dlouhodobé nepříjemnosti, způsobené konopnými látkami, rostou společně s dávkami, které užíváte, a s frekvencí užívání. I věk hraje roli - čím jste mladší, když začínáte s konopnými látkami, tím to bude horší z hlediska dlouhodobých problémů.

Dlouhodobí uživatelé sami u sebe vnímají chronickou únavu až apatii, horší koncentraci, zhoršení celkové fyzické kondice, poškození plicního imunitního systému (s rizikem rakoviny plic), vyšší riziko psychotických symptomů, zvlášť v případě predispozice (například psychotické onemocnění v rodině). Okolí uživatelů mívá dojem, že jejích osobní růst zpomalil.

Kouř ze spalovaného konopí obsahuje dehet a oxid uhličitý. I pasivní kouření škodí. Zdá se, že kombinace tabáku a konopí zvyšuje zátěž pro plíce.

Časté a dlouhodobé kouření konopných drog zvyšuje riziko chronické bronchitidy a chronického kašle. Některé studie mluví o vyšším riziku karcinomu v ústech, hrtanu, jícnu a plic. Některá z těchto rizik je možné snížit používáním vaporizéru.

Díky ilegalitě pěstíren žádné úřady nekontrolují ani bezpečnost používaných hnojiv a pesticidů, ani jejích množství a načasování jejich použití vzhledem k životnímu cyklu rostlin a ke sklizni. Může se tak stát, že se do našeho organizmu dostanou pochybná chemická hnojiva v neodhadnutelném množství.

Závislost

Jen malá část uživatelů konopných látek u sebe pozoruje nějaké symptomy závislosti. Mezi nejčastějšími příznaky je rozvoj tolerance (když potřebujete větší dávky k dosažení stejného efektu), ztráta kontroly nad užíváním (pokud jde o to, kdy a kolik si dáte). Obecně se má za to, že po vysazení konopných drog člověk netrpí absťákem, ale intenzivní uživatelé popisují i abstinenční symptomy (neklid, nervozita, podrážděnost, pocení, třes, bolesti hlavy, nespavost, úzkost), které trvají až 14 dní.

Konopí a psychika

Konopí může zhoršit psychické problémy. U lidí predisponovaných k psychóze konopí může spustit nebo zhoršit psychotické symptomy. Čím jste mladší, čím větší dávky, čím častěji užíváte, tím větší riziko psychózy a problémů s myšlením, pamětí a koncentrací.

Pokud po užití jste podezíravější, nebo víte, že máte dispozice k psychotickým potížím (výskyt psychóz v rodině), pak je lepší konopí neužívat.

Psychóza z konopí

Užívání konopných látek, zejména ve velkých dávkách, může zvýšit riziko psychotických stavů. Může se stát, že ztratíte kontakt s realitou, pocítíte úzkost, budete mít halucinace, možná i bludy, myšlenky a řeč budou zmatené. Tyto příznaky pominou, jakmile vyprchá účinek užitých kanabinoidů.

Bezpečnější užívání

Nemá smysl dlouho zadržovat kouř v plicích – THC se vstřebává během několika málo sekund, a když budete mít kouř v plicích déle, nedosáhnete tím většího efektu, jen se déle vystavujete působení toxických látek.

Vodní dýmka zchladí kouř, ale nezmění jeho složení, takže kouřit přes vodní dýmku není zdravější.

Vapování je zdravější, vaporizér marihuanu nebo hašiš zahřeje jen na 180-200 °C, uvolní tak účinné látky, ale výrazně méně těch škodlivých, protože se nic nepálí.

Můžete zkusit balit do jointu jenom marihuanu, bez tabáku.

Užité v jídle a pití konopné látky působí nepředvídatelně. V žaludku THC začne účinkovat po hodině nebo i po dvou hodinách, účinek trvá déle než při kouření a může dál sílit. Nakonec z toho může být velmi nepříjemný a stresující zážitek, zvlášť když nevíte, co můžete čekat (účinek může dál sílit).

Když jíte nebo pijete cokoliv s THC, začněte malými dávkami a počkejte.

Sex

Konopné látky vás můžou dostat do uvolněné nálady. Možná si budete připadat méně inhibovaný a vaše tělo bude citlivější na kontakt s jinými lidmi.

Dlouhodobě konopné látky většinou spíše snižují chuť na sex u obou pohlaví.

Koktejl

Kombinace jakýchkoliv drog je riskantní, protože i látky, které dobře znáte, v kombinaci můžou přinést nepředvídatelné efekty.

Kombinace marihuany s alkoholem zvyšuje riziko nevolnosti a zvracení.

V kombinaci s halucinogeny marihuana vede k delším a intenzivnějším tripům. Někteří lidé pod vlivem marihuany znovu zažívají stavy, které v minulosti měli na tripu, to může být nepříjemné a dezorientující. Pokud se vám to stává, raději neužívejte konopné látky.

Tyto a další informace v angličtině najdete na https://unity.nl/en/drug/cannabis/.

Logo Preppoint.cz
Logo Covidpoint.cz